Tải AppStoreTải AndroidTải APKNạp thẻ

Tính năng

[Tính Năng] Địa Mạch Linh Trì

[[ Địa Mạch Linh Trì ]]

- Tính năng quan trọng trong game nơi mà người chơi có thể nhận được các Tinh Linh để bổ sung sức mạnh cho đội hình

- Trong Địa Mạch Linh Trì được dùng đạo cụ hoặc KC tương ứng quy Tinh Linh và mảnh Tinh Linh phẩm chất khác nhau, cứ cầu phúc 10 lần chắc chắn nhận Tinh Linh hoàn chỉnh

- Ngoài ra cứ cầu phúc 1 lần sẽ nhận Tướng Hồn, Ngàn Vàng Khó Cầu là 50 Tướng Hồn, Vạn Vàng Không Đổi là 100 Tướng Hồn, Chiêu Mộ Phe là 150 tướng hồn

- Tướng Hồn có thể đổi đạo cụ và mảnh Tinh Linh khác nhau trong Shop Tinh Linh

- Địa Mạch Linh Trì gồm có 3 phần chính:
1. Ngàn vàng khó cầu
2. Vạn vàng không đổi
3. Chiêu Tướng Phe


 

Ngàn vàng khó cầu

- Trong Ngàn Vàng Khó Cầu chỉ được dùng Phúc Linh thường để cầu phúc, nhận Tinh Linh hoặc mảnh Tinh Linh R và SR, có xác suất nhận mảnh Tinh Linh SSR

- Trong Ngàn Vàng Khó Cầu mỗi ngày được quay miễn phí 3 lần, CD 10 phút